Diecezja drohiczyńska

O wolności, którą odnaleziono w Kościele

17
paź 2021

W sobotę, 16 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył się Dzień Pastoralny.

Pierwsza część spotkania miała miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, gdzie gości powitał bp drohiczyński Piotr Sawczuk. Jak wyjaśniał biskup, Dzień Pastoralny zaplanowany jako dzień wdzięczności za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, połączono z inauguracją 16. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które zgodnie w wolą papieża Franciszka, ma być wsłuchaniem się w głos ludu.

Ks. dr Zbigniew Rostkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej przedstawił sylwetkę prelegenta dr. Roberta Derewendy, wykładowcy historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zwrócił uwagę na jego zaangażowanie w działalność Ruchu Światło-Życie i dziękował za odważne wystąpienia w mediach, które są rzeczowe, konkretne i prawdziwe, a jak podkreślał kanclerz - mówienie prawdy wymaga odwagi.

Dr Robert Derewenda wystąpił z prelekcją „Kard. Stefan Wyszyński, mąż stanu”, była to z jednej strony bardzo rzeczowa, ale też pełna emocji opowieść o człowieku, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy najpierw jako biskup lubelski zetknął się z władzami komunistycznymi, a potem musiał się z nimi mierzyć, jako Prymas Polski, odpowiedzialny za cały Polski Kościół. Historyk najpierw wprowadził słuchaczy w realia powojennej Polski, gdzie komuniści chcieli podporządkować sobie Kościół. Mówił o sprzeciwie Prymasa Wyszyńskiego, kiedy władze komunistyczne nadały sobie prawo decydowania o obsadzaniu stanowisk kościelnych, reakcją na ten dokument był list biskupów „Non possumus!” gdzie biskupi nie zgadzają się na tak daleką ingerencję władz świeckich w funkcjonowanie Kościoła. W konsekwencji tych wydarzeń w roku 1953 kard. Wyszyński został aresztowany i odcięty od świata, a w wyniku kolejnej fali zmian w roku 1956 wyszedł na wolność. Mówca zwracał uwagę na ogromne znaczenie peregrynacji kopii obrazu Jasnogórskiej Pani, kiedy ludzie z potrzeby serca przychodzili do Kościoła, a komuniści walcząc z tymi wydarzeniami walczyli z Matka Boską. To z kolei rodziło bunt i ludzie zaczynali identyfikować Kościół jako instytucję, która sprzeciwia się komunizmowi, miejsce – przestrzeń gdzie człowiek jest wolny. Ta wewnętrzna wolność dała ludziom nadzieję i w kolejnych latach dała im siłę do obalenia komunizmu.

Prelekcja była przyczynkiem do dyskusji, zadawania pytań i dzielenia wspomnieniami. Osobistym świadectwem podzielił się ks. prał Tadeusz Osiński, który w latach 60-tych studiował na KUL-u i wydarzeń opisywanych w prelekcji doświadczył osobiście.

Dalej ks. Marcin Gołębiewski, dyrektor Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej zaprezentował książkę o Prymasie Tysiąclecia „Stoicie tu silni w wierze”, która powstała pod jego redakcją, a przedstawia fotografie i wspomnienia mówiące o związkach Prymasa Wyszyńskiego z diecezją drohiczyńską.

Kulminacyjnym punktem dnia była Msza św. koncelebrowana w Katedrze Drohiczyńskiej, podczas której odmówiono wspólnie Modlitwę Synodalną.
W Dniu Pastoralnym, który był jednocześnie inauguracją diecezjalnej fazy synodu, uczestniczyli kapłani, osoby życia konsekrowanego, alumni, Diecezjalna Rada Duszpasterska, przedstawiciele wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz licznie zgromadzeni katecheci, którzy przeżywali w tym czasie rekolekcje.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.