Diecezja drohiczyńska

Rzeźba Św. Jana Nepomucena w rejestrze zabytków

20
sie 2021

Decyzją z dnia 19 sierpnia, prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego rzeźbę Św. Jana Nepomucena w Drohiczynie.

Rzeźba, o której mowa znajduje się we wnęce kapliczki przydrożnej w Drohiczynie i pochodzi z XVIII w. Została wykonana w stylu baroku ludowego, z drewna, technikami rzeźbiarskimi. Postać świętego została ukazana w pozycji stojącej, z prawą ręką uniesioną ku górze, lewą zgiętą w łokciu, wysuniętą do przodu. Święty ubrany jest w sutannę, komżę zdobioną u dołu pasem koronki oraz mantolet.

Jak wskazała podlaska wojewódzka konserwator zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz: „Rzeźba posiada wartości artystyczne uwidaczniające się w sposobie wykonania szat postaci oraz ich detalu, takich jak pas koronki u dołu komży. Jej zachowanie leży w interesie społecznym.”

Przedmiot jest też ważnym elementem religijnej świadomości wśród lokalnej społeczności. Z wnioskiem o wpisanie rzeźby do rejestru zabytków do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwróciła się Gmina Drohiczyn.


Źródło: PWKZ
ABol [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.