Drohiczyn

Wody Polskie włączyły się w organizację spływu 500 kajaków

Region Wt. 10.08.2021 13:41:30
10
sie 2021

Jednym ze współorganizatorów spływu „500 kajaków”, który 7 sierpnia odbył się na Bugu na trasie Drohiczyn – Granne, było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, administrator wód w Polsce. Rolą instytucji była głównie współpraca w zakresie bezpieczeństwa, powiedział Radiu Podlasie, dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – Piotr Woźniak.

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zajmuje się rzeką Bug od ujścia Liwca do ujścia Krzny. Całkowita długość rzeki Bug wynosi 772 km. Źródła i górny odcinek rzeki o długości 185 km znajdują się na Ukrainie. W środkowym biegu, na odcinku 363 km, Bug stanowi naturalną granicę pomiędzy Polską a Ukrainą i Białorusią. Dalej Bug płynie na terytorium Polski i wpada do Narwi w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego.

Bug jest jedną z ostatnich dzikich rzek, nie tylko w skali kraju. Jak przekonuje Piotr Woźniak, Wody Polskie kontrolują Bug, ale nie planują regulacji rzeki.
Rzeka rządzi się swoimi prawami, co szczególnie widać gdy woda wzbiera np. w czasie wiosennych roztopów. Zjawiska takie są stale monitorowane - wyjaśnia zajmujący się żeglugą śródlądową Rafał Dąbrowski - starszy specjalista nadzoru wodnego z Ostrowi Mazowieckiej. Być może Bug jest ostatnim takim bastionem w Europie - stwierdza Rafał Dąbrowski i podkreśla, że natury nie da się ograniczyć za pomocą betonowych płyt, o czym przekonują się kraje zachodnie, gdzie zaawansowany proces regulacji rzek powoduje, że w czasie silnych opadów woda nie znajduje naturalnego ujścia i dochodzi do powodzi.ABol [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.